Prof. Dr. Alexander Kholmetskii ile Yarman:"Einstein'in Genel Görecelik Kuramı''nın belli noktalarda hatalar var.

Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, kendisinin kuramından yola çıkılarak hazırlanan deneylerin, fizikçi Albert Einstein'ın ''Genel Görecelik Kuramı''ndaki hatalı noktaları ortaya çıkardığını savundu. Üniversitenin konferans salonunda Belarus Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexander Kholmetskii ile öğrencilerini bilgilendiren Yarman, Einstein'in ''Genel Görecelik Kuramı''nın belli noktalarda hatalar içerdiğini öne sürdü. Kendi kuramı ile ''Genel Görecelik Kuramı'' arasında belirgin farkların bulunduğunu ifade eden Yarman, şöyle dedi:

''Einstein'ın eylemsizlik kütlesi, cismin ivmeli harekette sergilediği
kütle, yer çekimi kütlesi ise cismin yer çekiminde sergilediği kütle olarak
açıklanabilir. Söz konusu iki farklı kuramdan yola çıkan sonuçlar birbirlerine
yakın olmakla beraber, bunlar arasında çarpıcı farklar vardır.''
Uzayda kara deliklerin olmadığını söyleyen Yarman, kendi kuramının yalnızca yer çekimi alanında değil, tüm kuvvet alanlarına uygulanabileceğini kaydetti.

Yarman, şöyle konuştu:
''Benim ortaya koyduğum kuram, Einstein'ın kuramının tersine çağdaş atom
kuramıyla bağdaşıyor. Enerji alışverişi yoluyla olmasa da bilgi, örneğin yer
çekimi ya da elektriksel etkileşme bilgisi, ışık hızından daha hızlı
yayılabiliyor. Duran cisimler ise birbirleriyle hangi uzaklıkta olurlarsa
olsunlar ani olarak etkileşebiliyorlar ki; Einstein'a göre hiçbir etkileşme ışık
hızından daha hızlı olamaz.''
Yarman, Kholmetskii'nin deneylerinin birçok noktada kendi kuramını doğrular nitelikte sonuçlar verdiğini sözlerine ekledi.

PROF. DR. ALEXANDER KHOLMETSKİİ

Yaptığı deneyler hakkında açıklamalarda bulunan Kholmetskii de klasik
elektromanyetik kuramın modern atom kuramıyla çeliştiğini ifade etti.
Son 10 yıldır çeşitli çalışmalar yaptığını anlatan Kholmetskii, şunları
söyledi:
''Klasik dünya ile modern dünya arasında bir uçurum var. Bu uçurum 1930'lu
yıllardan itibaren bilim adamlarınca gündeme getirilmiştir. Bunun nasıl
durdurulacağına ilişkin tatminkar çıkış yolları da ne yazık ki henüz
bulunamamıştır. Einstein'ın kuramında şu temel nokta mevcuttur: İki kütle
çarpıştığında açığa çıkan elektromanyetik dalgaların hızı, ışık hızından fazla
olamaz. Biz bunun böyle olmadığını yaptığımız deneylerde gördük. Yani ışık
hızının geçebileceğini kanıtladık. Şimdiye kadar bu hiç ölçülmemiş. Bunu manyetik alan içerisinde ölçerek deney sonuçlarının 'Genel Görecelik Kuramı' ile çeliştiğini ortaya çıkardık.''
Yarman ile 2 yıl önce tanıştığını dile getiren Kholmetskii, ''Onunla bizim
bulgularımızın örtüştüğünü görmekten memnuniyet duydum'' diye konuştu.

A.A