Gezgin Penceresinin Sabitlenmesi


Windows, oturumu her kapattığınızda görev çubuğunun ve tabii ki gezgin
penceresinin büyüklüğünü ve konumunu kaydeder. Söz konusu değerlerin
değişmemesini, pencerenin konumunun ve büyüklüğünün sabit kalmasını
istiyorsanız, Kayıt Defterine bir ek yapabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak söz konusu pencere ve görev çubuğunu istediğiniz gibi
yerleştirin. Daha sonra “HKEY_CURRENT_USER\Softwa re\ Microsoft\Windows\CurrentVersi on\Policies\Explorer ”
adresine ulaşın ve burada yeni bir DWORD değeri oluşturup bu değere
“NoSaveSetting” ismini verin. Ve Değer Verisini “1” yapın.


Konuşma Balonlarından Kurtulun

Simgelerin üzerinde bilgi kutucuklarının açılması ve konuşma balonlarının
Windows turu hakkında açıklama yapması, haklı olarak birçok kullanıcıyı
rahatsız eder.

Bu yardım metinlerini devre dışı bırakmak için “HKEY_CURRENT_USER\Softwa re\ Microsoft\Windows\CurrentVersi on\Explorer\Advance”
anahtarına ulaşın ve bu anahtar altındaki “ShowInfoTip” kaydını bulun ve
değerini “0” yapın. Ardından “EnableBallonTips” adında yeni bir DWORD değeri
oluşturun ve değer verisini “0” yapın.


Yetersiz Disk Alanı Uyarısının Kapatılması

Bunun için “HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies \Explorer

” anahtarı altında yeni bir DWORD değeri oluşturup “NoLowDiskSpaceCheck” adını
veri ve değer olarak “1” girin.


Kısayol Menüsü Üzerinden Şifreleme

NTFS bölümleri, bilgilerin şifrelenmelerine imkan tanırlar. Ancak bunun için
menüler arasında uzun bir gezinti yapmanız gerekebilir. Ancak bunun yerine
dosya ve klasörlere ait nesne menüsüne yeni bir komut eklemek çok daha kolay
olacaktır.

Bunun için “HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Explore r\Advanced”
anahtarını bulun. Burada yeni bir DWORD değeri oluşturup
“EncryptionContextMenu” adını verin ardından değerini “1” yapın.


CD’leri Otomatik Açılması

Sürücüye yerleştirdiğiniz her CD-ROM, üzerinde kurulum programını otomatik
olarak çalıştırır. Eğer CD üzerinde sadece bir kısım veriye ulaşmak
istiyorsanız otomatik başlat fonksiyonu oldukça rahatsız edici bir hal
alabilir.

Bu özelliği geçici olarak kapatmak için küçük bir hileye başvurabilirsiniz.
CD-ROM’u sürücüye yerleştirdikten sonra [SHIFT] tuşuna basılı tutun. Bu sayede
otomatik başlat fonksiyonu bir defaya mahsus olmak üzere çalışmayacaktır. Eğer
bu işlevi tamamen kapatmak istiyorsanız aşağıdaki işlemleri yerine
getirmeliniz.

XP Home için: HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Serv ices\Cdrom
anahtarına ulaşın “Autorun” kaydının değerini “0” yapın.

XP Pro İçin: Başlat/Çalıştır komutu ile ekrana gelen pencereyi kullanarak
“gpedit.msc” konsolunu çalıştırın. Bilgisayar Yapılandırması başlığı altındaki
Yönetim Şablonları / Sistem dizinine geçin. Ardından sağ taraftaki Otomatik
çalıştır özelliğini devre dışı bırak öğesine çift tıklayın ve takip eden
penceredeki Etkin seçeneğini işaretleyin.


XP Pro’da Gelişmiş Dosya Paylaşımı

Dosyalar ve yazıcıların ağ paylaşımına açılmasının olumsuz bir tarafı mevcut:
bu kaynaklara herkes ulaşabilir. Windows XP Professional sürümünü
kullanıyorsanız okuma ve yazma hakları atayarak kaynakların kullanımını
denetim altında tutabilirsiniz. Ancak bunun için bir ağ etki alanına bağlı
olunması gerekiyor. Buna rağmen küçük bir hile yardımıyla herhangi bir firma
ağına bağlı olmadan da erişim haklarını kontrol altında tutabilirsiniz.


Başlat menüsündeki Bilgisayarım komutunu kullanarak aynı isimli pencereyi
açın. Ardından Araçlar menüsündeki Klasör Seçenekleri komutunu çalıştırın.
Görünüm kartındaki Basit dosya paylaşımı kullan (Önerilen) seçeneğindeki
işareti kaldırın.


Windows’u Eski Ayarlarıyla Yeniden Kurun

Bunun için XP CD’sini sürücüye yerleştirin ve Başlat/Çalıştır ‘a şunu yazın.
“:\i386\winnt32.exe /unattend” . bundan sonra kurulum işlemi
başlaycaktır.


Internet Explorer’in Yeniden Kurulumu

Web sayfaları artık doğru görüntülenmiyor ve yüklemeler aniden kesiliyorsa,
artık IE’ yi yeniden kurmanın zamanı gelmiştir. Bunun için XP CD’sini sürücüye
yerleştirin ve Başlat/Çalıştır a şunu yazın.

rundll32.exe.setupapi,InstallH infSection.DefaultIn stall.132.%windir%\inf\ie.infü

Windows XP Altında Google

HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Internet Explorer\Main anahtarında iki yeni
dize değeri oluşturun (eğer varsa değer değişilecek). İlkine “Search Page” adını
verin ve değer olarak “http://www.google.com.tr” girin. İkincisine ise “Search
Bar” ismini verin ve değer olarak “http://www.google.com/ie” girin. Ardından
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Internet Explorer\SearchUrl anahtarına
ulaşın ve “Varsayılan” değerini “http://www.google.com/keyword/%s” şeklinde
girin. Bunu da yaptıktan sonra HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Internet
Explorer\Search anahtarına ulaşın. Burada bulunan “SearchAssistant” değerini
açıp “http://www.google.com/ie” olarak değiştirin.


XP Home Altında Kullanıcı Paylaşımları

Windows XP işletim sisteminin ev kullanımına özel versiyonunu kullananlar
dosyalarını paylaşıma açabiliyor ancak bunları parola ile koruyamıyor veya
kişiye özel atamalar yapamıyor. Ancak küçük bir hile ile bu durumu
değiştirebiliriz. Başlat/Çalıştır ‘ a “shrpubw” yazın. Karşınıza gelen programla
paylaşım hakları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.


Güncel Kullanıcının Masaüstünde Görüntülenmesi

XP sistemindeki kullanıcı sayısı ne kadar artarsa o anda hangi kullanıcının
sisteme kayırlı olduğunu tespit etmek o kadar zorlaşır. Ancak bir Kayıt Defteri
öğesi yardımıyla o an kullanılan hesabın ismini Bilgisayarım simgesi altında
görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için “HKEY_CURRENT_USER\Softwa re\ Microsoft\Windows\CurrentVersi on\Explorer\ CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}”
anahtarı altında yeni bir dize değeri oluşturun ve “Bilgisayarım %USERNAME%”
olarak isim verin.


Not: Ancak bu kayıt sadece etkin kullanıcı içindir aynı işlemi diğer
kullanıcılar altında da tekrarlamak gerekir.


Rezerve Bant Genişliğinin Serbest Bırakılması


Windows XP, ağ aktarım hızının standart olarak yüzde onunu özel işlemler için
rezerve eder. Söz konusu sınırlandırmayı kaldırmak için Başlat/Çalıştır ‘a
“gpedit.msc” yazın. Karşınıza gelen ekranda Bilgisayar Yapılandırması altında
bulunan Yönetim Şablonları / Ağ / QoS Paket Zamanlayıcı dizinini etkinleştirin.
Buradaki Ayrılabilir bant genişliğini sınırla kaydına çift tıklayın ve ayarını
Devre Dışı olarak değiştirin.


Otomatik Kullanıcı Kaydı

Eğer bilgisayarınızda birden fazla kullanıcı hesabına sahipseniz, ancak
çoğunlukla sadece bir tanesini kullanıyorsanız otomatik kayıt fonksiyonundan
faydalanmanız tavsiye edilir. Bu fonksiyonu aşağıdaki gibi
etkinleştirebilirsiniz.


Bunun için HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
kaydına ulaşın ve buradaki “AltDefaultUserName” kaydına etkin olmasını
istediğiniz hesabın adını girin. Daha sona “AutoAdminLogon” adında bir dize
değeri oluşturun ve değerini “1” yapın. Daha sonra “DefaultPassword” adında bir
dize değeri oluşturun ve buna da kullandığınız hesabın şifresini girin. Windows
bir sonraki açılışında otomatik olarak yazılan kullanıcıyı açacaktır. Şayet
açılış sırasında farklı kullanıcı ile açılış yapmak isterseniz “Space” tuşuna
basmanız yeterli.


Dialer Programlarına Karşı Koruma

Çevirmeli Ağ Bağlantısında, bilginiz haricinde bir değişiklik yapılmasını,
çevirmeli ağ telefon defterini yazmaya karşı koruyarak rahatlıkla
engelleyebilirsiniz. Bunun için Windows gezgini penceresini açın ve “C:\Documents
and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connect ions\Pbk”
klasörüne gidin. buradaki “RASPHONE.PBK” özelliklerine girin ve bunu Salt Okunur
hale getirin.


Masaüstünü Göster Simgesinin Oluşturulması

Öncelikle Not Defterinden yeni bir metin belgesi açın ve içine şunları ekleyin.

[Shell]

Command=2

IconFile=Explorer.exe,3

[Taskbar]

Command=ToggleDesktop

Daha sonra bunu “Masaüstünü Göster.SCF” adıyla kaydedin. Daha sonra bunu hızlı
başlat üzerine sürükleyin.


Saat Dilimi Penceresine Şehrinizi Ekleyin

Regedit “Düzen-Bul” deyip İstanbul kelimesini aratın. “(GMT +02:00) Atina,
İstanbul, Minsk” yazan değeri buluğunuzda “Display” yazan değere çift tıklayarak
içinde yazılanları değiştirin.


XP’nin Konuşma Balonlarını Kapatmak

Eğer çalışmanız sırasında sürekli ekranın sağ alt tarafında çıkan “d:
sürücüsünde az yer” türevi konuşma balonları sizi rahatız ediyorsa HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced”
altında “EnableBallonTips” DWORD değerini “1” den “0” a çevirmeniz onu
kapatacatır.

Dosyaların Takas dosyasına Atılmasını Engellemek

Windows XP bilgisayarınızdaki anabellek miktarı yüksek olsa bile bir çok dosyayı
sabit diskinizin üzerindeki takas dosyasına yazacaktır. Sabit diskler bellek
modüllerinden daha yavaş oldukları için bilgisayarınızın performansı düşecektir.
Eğer bilgisayarınızda 256Mb’dan fazla bellek varsa takas dosyanızı kapatmanız
olumlu olabilir. “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur rentControlSet\Contr ol\Session
Manager\Memory Management” klasörü altındaki “DisablePagingExecutive” değerini
“1” yapmanız yeterli olacaktır.

Sistemle İlgili Olan Dosya Yollarını Değiştirmek

Windows XP ile çalışırken, tüm ayarların ilk kurulduğu zaman belirlenmiş olan
klasörlere göre yapılması hoşunuza gitmiyorsa, bu dosya yollarını
değiştirebilirsiniz.” HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Shell
Folders” altında sistem klasörleriyle ilgili yollar tanımlıdır. Burada
istediğiniz değişikliği uygulayabilirsiniz.

Büyük Arabellek Ayarıyla Performansı Arttırmak

Windows XP bir performans canavarıdır. Windows’unuzu hızlandırmanın
yollarından biri sistem arabelleğiyle ilgili değerleri değiştirmektir. Windows
sistem ve dosya arabelleğini dinamik olarak değiştirir. Bu şu anlama geliyor:
dosya işlemleri ile ilgili çok bellek gerektiğinde, Windows tüm sistem
arabelleğini bu işlem için kullanır, bu da sistem takas dosyasının şişmesine
yol açar. 256 MB üzeri ana belleğe sahip bilgisayarlar için yapacağınız bir
değişiklik sisteminizin performansını arttıracaktır. “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur rentControlSet\Contr ol\Session
Manager\Memory Management” altında “LargeSystemCache” değerini 1 yapmanız
yeterli olacaktır.


Takılan CD’lerin Otomatik Çalışmasını Engellemek


Bilgisayarınıza yeni bir CD taktığınızda onun otomatik çalışması sizi rahatsız
ediyorsa “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur rentControlSet\Servi ces\Cdrom”
altındaki “AutoRun” değerini “0” yaparak bunu kaldırabilirsiniz.


Windows XP’ nin CD Yazma Programını Kaldırmak


Regedit “HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer”
anahtarı altında yeni/DWORD Değeri deyin ve adını “NoCDBurning” verin. Ve
değerini “1” yapın.


Kişisel Sistem Öğesini Başlat Menüsüne Eklemek

Başlat menüsün de en önemli bağlantılar bulunur. Ancak çalıştır komutu altında
boş bir alan mevcuttur ve isterseniz buraya kendi öğelerinizi de
ekleyebilirsiniz. Bunun için olarak Regedit ‘e gidiyoruz. “HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559 a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”
anahtarını bulun, sağdaki “Varsayılan” değerini açın ve Başlat menüsün de
Görünmesini istediğiniz ismi girin. Daha sonra boş bir alana tıklayın ve
Yeni/Anahtar diyerek bu anahtara “DefaultIcon” adını verin. Bu anahtara ait
“Varsayılan” değerine koymak istediğiniz iconun adresini yazın. Sol taraf da
ki listede bulunan “Instance/InitPropertyBag” al anahtarına geçin. Sağdaki
“method” öğesine değer olarak “ShellExecute” girin. Şimdi aynı yerde “Command”
adında yeni bir dize değeri oluşturun ve buraya öğenin sahip olacağı açıklama
bilgisini girin. Daha sonra bu anahtar altında “Param1” adında yeni bir dize
değeri oluşturun ve değer olarak buna girmek istediğiniz program, link veya
klasör yolunu yazın. Bu yaptığınız işlem Windows reboot olduktan sonra aktif
hale gelecektir.


Kullanıcıları Kayıt Penceresinden Çıkarmak

Bilgisayarınızda çalışabilecek tüm kişiler Login penceresinde isimleri ile
listelenir. Şayet bu durumdan rahatsız oluyorsanız, isimlerin ekrana gelmesini
engelleyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Regedit’i açın ve
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M icrosoft\Window s NT\CurrentVersion\Winlogon\Spe cialAccounts\UserLis t”
anahtarını bulun. Daha sonra burada yeni bir DWORD değeri oluşturun ve isim
olarak kaldırmak istediğiniz kullanıcının adını girin.


Cevap Vermeyen Uygulamayı Daha Hızlı Kapatmak

Bunu için Regedit’de “HKEY_CURRENT_USER\Contro l Panel\Desktop” anahtarına
ulaşıyoruz. Bu anahtar altındaki “HungAppTimeout” değerini 500 yapın.


Açılış Ekranında ClearType


Regedit’den “HKEY_CURRENT_USER\Contro l Panel\Desktop” anahtarına ulaşın.
Burada “FontSmoothing” ve “FontSmoothing” değerlerini “2” yapın.


Internet Explorer Hızlı Açılsın

Bunu için Explorer kısayolunun sonuna –nohome satırını ekleyin.

Schedule Task Kapansın

I.E 6 sunucuya her bağlandığında “Schedule Task” çalıştırmak ister. Bu da
kullanıcıya yavaş surf olarak geri dönmektedir. Bunu kapatmak için Regedit’den
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M icrosoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer \RemoteComputer\NameSpace\{D62 77990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”
bu anahtarı bulun ve silin.


BSDOS Çıktığında Yeniden Başlasın

BSDOS yani bildiğimiz ismiyle ünlü MaviEkran Çıktığında bilgisayarınızın
otomatik yeninden başlaması için Regedit’de “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur rentControlSet\Contr ol\CrashControl”
anahtarında AutoReboot değerini bulun ve “1” yapın.


Açılış Diskinin Otomatik Optimize Edilmesi

Bunun için Regedit’de “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M icrosoft\Dfrg\BootOp timizeFunction”
anahtarında “Enable” değerini bulun ve “Y” yapın.

Başlangıç Menüsünü Değiştiremesinler

Sistemdeki diğer kullanıcıların Start Menu de değişiklik yapmalarını
istemiyorsanız. Regedit’den “HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer”
anahtarına ulaşın. Burada yeni bir DWORD anahtarı oluşturun ve isim olarak
“NoChangeStartMenu” yazın ve değerini “1” yapın.

Sistem Bip’leri Kapansın

Arada çık “bip” seslerinden sıkıldıysanız Regedit’den “HKEY_CURRENT_USER\Contro l
Panel\Sound” anahtarına ulaşın. “Beep” değerini “no” olarak değiştirin.

Ekran Koruyuculardan Kurtulun

Eğer XP ekran koruyucularını kullanmıyor ve bunlardan kurtulmak istiyorsanız
Çalıştıra C:\WINDOWS\system32\dllcache (eğer sistem D ye kurulu ise D yapın)
yazın ve klasörü açın.. buradaki bütün Ekran koruyucuları silin.daha sonra C:\windows\system32
içindeki ekran koruyucuları silin ve kurtulun.


Shared Document’i Kaldırın


Bilgisayarımdan Shared Document’i kaldırmak için Regedit’den
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTW ARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersi on\Explorer\MyComput er\ NameSpace\DelegateFolders”
anahtarına ulaşın ve buradaki “{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}” alt
anahtarını kaldırın.


Açılış Disketi Oluşturmak


Disketi disket sürücünüze takın.. formatlayın.daha sonra “Create MS-DOS Startup
Disk” i çalıştırın.


XP’nin Firewall Özelliğini Kapatmak


Bu özellik o kadar büyük bir koruma sağlamamakla internet bağlantısının hızınıda
büyük oranda düşürür. Bunu kapatmak için: Start-Connect to-Show All Connection
(Başlat-Bağlan- Bütün Bağlantıları Göster) bölümüne girin. Firewall koruması
olan bağlantılar üzerinde bir kilit işareti görürsünüz. Bu bağlantıya sağ
tıklayın ve Properties (özellikler) sekmesine girin. Daha sonra Advanced
(Gelişmiş) sekmesine girin. Daha sonra Internet Connection Firewall aktif halden
çıkarın.


Windows XP’yi Hızlı Kapatma


Regedit “HKEY_CURRENT_USER\Contro l Panel\Desktop” anahtarına gidin ve
“AutoEndTask” DWORD değerini “1” yapın.


Windows Daha da Hızlansın

Windows XP de NTFS dosya sistemi her dosya ve klasör için son erişim ve son
güncelleme bilgilerini tutar. Bu özellik kullanışlı olsa da normal bir kullanıcı
için pek bir anlma ifade etmez. Bunu kapatmak için Regedit den“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Co ntrol\FileSystem”
anahtarına ulaşın ve “NtfsDisableLastAccessUpd ate” değerini bulun ve “1” yapın.


Açıklama Yapmasın


Windows XP Mouse okuyla bir dosyanın yada klasörün üzerine gittiğinizi zaman o
dosya/klasör bilgilerini verir. Bu özelliği kapatmak için “HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced”
anahtarını bulun ve “ShowInfoTip” DWORD değerini bulup değerini “0” yapın.


Bilgisayar Otomatik Kapanmıyor


Windows XP’den çıkarken bazen bilgisayarın otomatik kapanmadığı olur. Bu sorunu
halletmek için Regedit’den “HKEY_CURRENT_USER\Contro l Panel\Desktop” anahtarına
ulaşın ve “PowerOffActive” DWORD değerini bulup değerini “1” olarak değiştirin.


Açılış Süresini Kısaltın
NTFS dosya sistemli işletim sisteminizde “NTFS Check” e yapacağınız ufak ayarla
bilgisayarınızın açılış süresini kısaltabilirisiniz. “CHKNTFS” komutu “AUTOCHK”
başlangıç sayım zamanının kullanım komutudur. Normalde 9 saniye olan bu zamanı
daha aşağıya çekmeniz mümkün. Bunun için komut satırına

“CHKNTFS/T” (4 yerin eherhangi bir sayıda olabilir) yazmanız yeterli olacak.


Ve Bunun için regeditden HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\SessionManager\MemoryM anagement\ PrefetchParameters
anahtarına ulaşın ve buradaki EnablePrefetcher değerini “5” yapın.


Boot Dosyaları İle Açılışı Hızlandırın


Regedit’e giirp “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M icrosoft\Dfrg\BootOp timizeFunction”
anahtarına gidin, burada “Enable” adındaki string anahtarını bulun ve değerini
“Y” yapın.


Windows XP’ yi Hızdan Uçurun

Regedit’den “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur rentControlSet\Contr ol\PriorityControl”
anahtarına ulaşın. Boş bi yere sağ tıklayıp yeniden DOWRD değeri deyin ve isim
olarak IRQ8Priority verin.. oluşturduğunuz bu DOWRD değerinin değerini “1”
yapın.


Sistemin Klavye Yardımıyla Yeniden Başlatılması


Genellikle yeni sistem kurulduğunda veya bazı boot gerektiren programlar
kurulduğunda bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Buna bi klavye
kısayolu atamak için Regedit’den “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M icrosoft\Windows\Cur rentVersion\Winlogon”
anahtarına ulaşın. Yeni bir Dize Değeri oluşturun ve isim olarak
“EnableQuickReboot” yazın ve dize değerini açın değer olarak “1” verin. Bundan
sonra bilgisayarınızı Ctrl+Shift+Alt+Del tuş kombinasyonu ile
kapatabilirsiniz.


Bir Explorer Hatasında Tüm Explorer’ları Kaybetmeyin


Bunu yapmak için herhangi bir Windows penceresinde üsteki menüden
Araçlar-Klasör Seçenekleri-Görünüm sekmesi içinde Gelişmiş Ayarlar ‘da “Klasör
Pencerelerini Ayrı Bir İşlemde Başlat” seçeneğini aktif hale getirin.


Sisteminizi Sunucuya Çevirin


Bunu yaparak sisteminizin bir sunucu performansında ve bir sunucu olarak
çalışmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bunun için 512 MB ve üstü bellek tavsiye
ediliyor. Bunu yapmak için Regedit’den “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cur rentControlSet\Contr ol\Session
Manager\Memory Management” anahtarına ulaşın ve “LargeSystemCache” DWORD
değerinin değerini “1” yapın.


Explorer Gibi Masaüstünüzde Ayrı Çalıştırın


Bunu yapmak için Regedit’ den “HKEY_CURRENT_USER\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Explorer”
anahtarına ulaşın ve bu anahtar altında yeni bir DWORD değeri oluşturun. İsim
olarak “DesktopProcess” yazın ve değerini “1” yapın.


Gereksiz Servislerden Kurtularak Performansı Arttırın


Bunu yapmak için Başlat-Çalıştır ‘a “services.msc” yazın. Daha sonra Burada
işinize yarmayan servisleri kapatarak hızınızı arttırın. Servisleri yukarıdaki
Durum çubuğu ile çalışma durumuna göre sıralayabiliriz. Servisleri kapatmak
için ise çift tıklayıp Başlangıç Türünüde Devre Dışı Veya Elle olarak
Seçebilirsiniz. Şimdi Bazı servislere ve görevlerine bakalım.


a-DHPC İstemcisi : Eğer Bilgisayarınız otomatik olarak IP almıyorsa, bunu
kapatabilirsiniz.


b-DNS İstemcisi : Yerel ağınızda DNS sunucusu yoksa bu servisi
kapatabilirsiniz.


c- Nvidia Driver Help Service : Nvidia ‘nın yardım Servisi eğer gerek
duymuyorsanız ki pek gerekli bir şey değil hemen kapatın.


d- Internet Bağlantı Güvenlik Duvarı (ICS) : Eğer firewall kullanmıyorsanız ve
Internet paylaşımı yapmıyorsanız bunu iptal edebilirsiniz.


e-Görev Zamanlayıcı : Görev zamanlayıcı kullanmıyorsanız kapatabilirsiniz.f- Kablosuz Sıfır Yapılandırma: Kablosuz ağlarla herhangi bir ilginiz yoksa
kapatın gitsin.


g-Taşınabilir Ortam Seri No : Bu servis portatif müzik çalarınızın seri
numarasını alıyor. Sık kullanmıyorsanız durdurun. (Ne olduğunu bilmiyorsanız
hemen durdurun)


h-Terminal Hizmetleri : Bilgisayarınıza uzaktan erişim yapan kimse yoksa ve
sizde bunu kullanmıyorsanız kapatın.


j-Hata Bildirim Hizmeti : Bir çok kullanıcı gibi hoşunuza gitmiyorsa durdurun.


k-Otomatik Güncelleştirme : Windows’un otomatik güncelleştirilmesini
istemiyorsanız durdurun.


l-Messenger: Eğer bir Windows2000 domain’e bağlı değilseniz durdurun.Sistemi Hızlı Kapatın


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cont rolSet001\Control\Wa itToKillServiceTimeout
anahtarındaki değeri düşürün.


Boot performansını Yükseltin


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Contro l\Session Manager\Memory
Management\PrefetchParameters anahtarına ulaşın ve buradaki “EnablePrefetcher”
değerini “5” yapın.


NumLock Açılsın


Her açılışta NumLockun açılması için HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
anahtarına ulaşın ve buradaki “InitialKeyboardIndicator s” değerini 2 yapın.
Eğer değer yoksa Yeni/Dize Değeri diyerek yeni bir dize değeri oluşturun.


Sağ Menüye “Klasöre Kopyala” , “Klasöre Taşı” Öğelerini Eklemek


Bunun için öncelikle HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesyste mObjects\shellex\Con textMenuHandlers
anahtarına ulaşın ve burada iki tane yeni anahtar oluşturup bunlara “Copy To”
ve “Move To” adlarını verin. Ardından soldaki menülerde Varsayılan değerlere
şunları girin.


Move To için : {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}


Copy To için : {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}


Pencereler Bıraktığınız Gibi Kalsın


Herhalde birçok kullanıcı bundan rahatsızlık duyuyor hatta sinir bozucu bir
hale geliyordur. Bundan kurtulmak için Regedit den HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Shell NoRoam
anahtarı altındaki BagMRU anahtarını silin.


İstenmeyen XP Bileşenlerini Kaldırın


C:\Windows\Inf klasörünü açın. Araçlar/Klasör Seçenekleri nden gizli
klasörleri açın. Klasör içinde bulunan SYSOC.INF dosyasını metin editörü ile
açın her satırdaki hide sözcüğünü kaldırın ve dosyayı tekrar kaydedin. Daha
sonra Başlat/Denetim Masası/Ekle-Kaldır/Windows bileşenlerini ekle-kaldır
düğmesine tıklayarak istemediğiniz bileşenleri kaldırın.


Sistemdeki Gizli Programlar.


Sesli okuyucu system32 nin içinde : narrator.exeWindows kısa kapan aç : logon.exe

Yazı karakteri oluşturucusu : eudcedit.exe

Gerçek bağlantı kurduğunuz yerin IP adresini bulun : nslookup.exe

Paylaşılan klasör oluşturmak için : shrpubw.exe

Windows şifreleme : syskey.exe (not şifreyi bir kez girerseniz bir daha devre
dışı bırakamazsınız)

Sistemi 60 saniyede kapatır : C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.e xe


Sistemdeki diyalogları siler kurar : C:\WINDOWS\system32\webfldrs

Sistemdeki .dll .exe .inf vs.. uzantılı dosyaları listeler : C:\WINDOWS\system32\attrib.exe

Windows Tanıtım Animasyonu : C:\WINDOWS\Help\Tours\mmTour\t our.exe

Belgeler Menüsünü Kaldırın.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre nt

Version\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeğeri açın ve dosyaya "NoRecentDocsMenu" yazın. Çift tıklayın.

Değer verisini 01 00 00 00 yapın.


Başlat Menüsü'nde Oturumu Kapat'ı Kaldırın.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre nt

Version\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDeğeri açın "NoLogOff" yazın.

Çift tıklayın. Değer verisini 01 00 00 00 yapın. Eski haline getirmek

için 00 00 00 00 yapın.


Temp Klasörünü Otomatik Temizleyin
C:\WINDOWS\TEMP klasörünü baslangıçta boşaltmak için "AUTOEXEC.BAT" dosyasına "del C:\Windows\Temp\*.tmp>nul"

satırını ekleyin. Bunu yapmadan önce "AUTOEXEC.BAT" dosyasının yedeğini alın.


Günlük Sistem Yedeğini Azaltma-Arttırma
Günlük sistem yedeğini isteğinize göre azaltıp arttırabilirsiniz

bunun için "SCANREG.INI"de "MaxBackupCopies=5" değerini

azaltın vaya arttırın.


Animasyonsuz Menüler
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics'de sağda "MinAnimate'i 0" yapın.
Scandisk Açılmasın
Bilirsiniz bilgisayarınız kilitlendiği zaman yeniden başlatmak zorunda kalabilirsiniz ve bunun sonucunda bilgisayarınız başlangıçta mavi bir ekranda SCANDISK yapar. İşte bu sinir bozucu olaydan kurtulmak için(Bana göre) "C:\" dizininde bulunan "MSDOS.SYS" dosyasında bulunan "[options]" altında bulunan "AutoScan=0" yapın.
"Çalıştır" Listesinin Silinmesi
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre nt

Version\Explorer\RunMRU'da sağdaki listeyi silin.


"Bul" Listesinin Silinmesi
Sizin aradığınız dosyaların başkaları tarafından görünmesini istemiyorsanız HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\ Windows\Current Version\Explorer\Doc FindSpecMRU bölümüne gelin ve sağ taraftaki listeyi silin.
Masaüstünde Silinmeyen Simgeleri Silebilirsiniz.
Masaüstünde bulunan "Geri Dönüşüm Kutusu, Ağ Komşuları vb.." gibi silinmeyen iconları silebilirsiniz bunun için yapmanız gereken HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\Curr ent

Version\Explorer\Desktop\NameS pace'de alt anahtarlardan istediginizi silin. Dikkat:Eğer bu silmeyi düşündüğünüz öğelerin kopyasını almassanız bir daha geri gelmeyebilirler.


Add/Remove
Kurala uygun bir şekilde kaldıramadığınız programları "Regedit"ten kaldırabilirsiniz. Bunun için HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersi on\Uninstall' da kaldıramadığınız programların ismini bulun ve silin.
Explorer Logosunu Değiştirin
Internet Explorer penceresinin sağ üst tarafında yer alan minik simgeyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bunun için yerleştirmek istediğiniz görüntüyü 32x32 ebatlarında ve *.BMP formatında olması lazım sonra bu yapmış olduğunuz görüntüyü "Windows" dizini altına yerleştirin. HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Internet Explorer\Main bölümüne gelin, Düzen menüsünden Yeni * Dize değeri komutunu çalıştırın ve adını "smallbitmap" koyun, değerine ise dosyanın ismini yazın.
Denetim Masasındaki Öğeleri Kaldırın
Denetim Masasında bulunan simgelerin bazılarını veya hepsini kaldırmak istiyorsanız şu yolu takip edin Başlat menüsünden "Çalıştır" komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusuna "CONTROL.INI" yazıp Enter tusuna basın.Yüklemesini istemediğiniz simgelerin isimlerini [don't load] bölümünde belirtmeniz gerekli. Mesela Modem denetim masası simgesinin görünmesini istemiyorsanız bu bölüme "modem.cpl=no" satırını ekleyin.Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Diğer denetim masası simgelerinin *.CPL dosyalarının hangileri olduğunu öğrenmek istiyorsanız C:\WINDOWS\SYSTEM klasöründe *.CPL dosyalarını aratın.
Sisteminizi Başkaları Karıştırmasın.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\System 'de Yeni*Ikili Değer açın. İsim olarak

aşağıdakilerden herhangi birini verebilirsiniz. Çift tıklayın. Geçerli duruma getirmek için değer verisini duruma göre 01 00 00 00 yazın.

•NoAdminPage (Şifre'de Remote Administrtion yok olur.)
•NoConfigPage (Sistem'de Donanım Profilleri yok olur.)
•NoDevMgrPage (Sistem'de Aygıt Yöneticisi yok olur.)
•NoDispAppearancePage (Görüntü Özellikleri'nde Görünüm yok olur.)
•NoDispBackgroundPage (Görüntü Özellikleri'nde Artalan yok olur.)
•NoDispCPL (Denetim Masası'nda Görüntü simgesi yok olur.)
•NoDispScrSavPage (Görüntü Özellikleri'nde Ekran Koruyucu yok olur.)
•NoDispSettingsPage (Görüntü Özellikleri'nde Ayarlar yok olur.)
•NoFileSysPage (Sistem'de Basarım'da Dosya Sistemi yok olur.)
•NoProfilePage (Şifre'de SUser Profiles yok olur.)
•NoPwdPage (Şifre'de Şifre Değiştir yok olur.)
•NoSecCPL (Denetim Masası'nda Şifre simgesi yok olur.)
•NoVirtlMemPage (Sistem'de Başarım'da Sanal Bellek yok olur.)
Sisteminizi Başkaları Karıştırmasın 2
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explor er'da Yeni*IkiliDeğeri açın. İsim olarak aşağıdakilerden herhangi birini verebilirsiniz. Çift tıklayın.Geçerli duruma getirmek için deger verisini duruma göre 01 00 00 00 veya 1 yapın.


•NoAddPrinter (Sisteme yeni yazıcı eklenemez.)
•NoClose (Oturumu Kapat yok olur.)
•NoDeletePrinter (Sistemde yazıcı iptalini önler.)
•NoDesktop (Masaüstünde birşey gözükmez.)
•NoDrives ("Bilgisayarım"'da sürücüler gözükmez.)
•NoFind ("Bu"l yok olur.)
•NoNetHood ("Ağ Komşuları" yok olur.)
•NoRun ("Çalıştır" yok olur.)
•NoSetTaskbar (Baslat/Ayarlar/Görev Çubuğu & Başlat Menüsü yok olur.)
•NoSaveSettings (Çıkışta ayarları kaydetmez.)
CPU'nuzun kimliği
Bunun için CPU'nuz Intel olmalı. Önce "Bilgisayarım"ı sağ tıklayın, menüden "Özellikler"i seçin. Açılan tabloda CPU'nuzun türünü göremeyeceksiniz. Sadece "GenuinIntel" yazar.Windows'unuz CPU'nun Pentium mu, yoksa 486 mı olduğunu tanımıyor mu? Bunun için HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Sy stem\CentralProcesso r\

0\VendorIdentifier'i iki kere tıklayın. Açılan kutuda Genuine ve Intel kelimelerinin arasına bir boşluk koyun. Tamam'ı tıklayın değişimi anında göreceksiniz.


Geri Dönüşüm Kutusunun İsmini Değiştirebilirsiniz.
Bilirsiniz Geri Dönüşüm Kutusunun ismi değişmez değiştirmek için ne yapsanız nafile. Ama işin kolayı var oda HKEY_CLASSES_ROOT\
CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} anahtarına tıklayın. Sağ da "Varsayılan" satırının karşısında "Geri Dönüşüm Kutusu" yazılı olduğunu göreceksiniz. "Varsayılan"ı iki kere tıklayın Geri Dönüşüm Yazan yere dildiğinizi yazabilirsiniz. Bilgisayarı yeniden başlatmanız gerek.
Explorer'in URL Listesini Silin.
Daha önceden girdiğiniz internet adreslerinin URL listesinde görünmesini istemiyorsanız HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Internet Explorer\ TypedURLs anahtarına gelin ve sağ tarafta bulunan listeyi silin.
Bazen yanlışlıkla programı bilgisayarınızdan silmek için programın klasörünü silersiniz. Bu durumda Denetim Masası / Program Ekle-Kaldır da o programı kaldırmaya çalıştığınızda kalkmaz. Bunun için tweakui yardımcı programı kullanabilirsiniz. Yoksa Başlat/Çalıştır/Regedit i çalıştırın
(Çalıştır’ı klavyeden çalıştırmak için win tuşu ile R tuşuna basın.)


1- HKEY_LOCAL_MACHINE ’i yanındaki + yı tıklayın açılan listeden
2- Software ’i açın, aynı şekilde takip edin
3- Microsoft ’u açın
4- Windows ’u açın
5- CurrentVersion ’u açın
6- Uninstall’ ı açın
(Bilgisayarım HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Uninstall)
Burada Program-Ekle kaldır daki listeyi göreceksiniz. Listeden kaldıra
***************************
Masa üstünde bir kısayol oluşturun bunun Komut Satırı kısmına
C:WINDOWSRUNDLL32.EXE user,ExitWindows yazın.
Kısayol için bir ad seçin kısmına Kapat yazın.
Artık Kapat üzerine çift tıklayarak windowsdan daha
çabuk çıkabilirsiniz. Hatta kısayol tuşu kısmına
bir tuş grubu ’da atayabilirsiniz
***************************
. Başlangıç disketinin içine arkadaşınızın bilgisayarından deltree.exe dosyasını kopyalayın.
2. Bu disket ile bilgisayarı açıp a : deltree c:windows ile windows’u silin
3. Yine a: deltree c: progra~1 komutunu verin ve uzunca bir süre çayınızı yudumlayarak bilgisayarınızın temizlenmesini bekleyin.
4. Takiben Windows ve Office’yi yeniden kurarsanız bilgilerinize birşey olmadan bilgisayarınızı kurtarmış olursunuz.
***************************

Önce Başlat ve Çalıştır hanesine regedit yazıp Enter’a bas.

1. HKEY LOCAL MACHINE/Enum/Root/Net adı altındaki 0000 ve 0001 gibi alt anahtarları bulun.
2. Bu rakamın yanındaki + işaretine bas oradan Binding’i tıkla.
MSTCP/0000 veya MSTCP/0001 satırındaki 4 haneli rakamı bir kenara yaz(0000 veya 0001 gibi)
3. HKEY LOC MACHINE/Enum/Root/NetWork/MSTCP/ altında demin bulmuş olduğun rakama tıkla.
4. Sağda Driver yazan yerden NetTrans/0000 gibi bir değeri bir yere not et.
5. HKEY LOCAL MACHINE/System/CurrentContSet/Services/
Class/NetTrans/altında kenara not ettiğin rakamlı anahtarı bul ve ona tıkla
6. Sağda boş alanda sağ tuş /Yeni/Dize değeri deyip yeni dize yarat adını MaxMTU olarak ver.
Tekrar sağ tuş Modify deyip değer olarak 576 ver.
7. Bilgisayarı aç kapa.

Bunlara ilave olarak: Denetim masası/ Ağ yazana tıkla ve TCP/IP dışındaki NetBeu ve IPX/SPX olan protokolleri kaldır. Bunlar boş yere yavaşlatıcılardır

WINDOWS 'UN ÇİFT TIKLANILARAK YADA BİR TUŞA BASILARAK KAPATILMASI


Masaustunde sag tıklayarak yeni bir kısayol oluşturun.Command Lİne (Komut Satırı) kısmına "RUNDLL32.EXE user,ExitWindows"yazınız.Daha sonra NEXT e tıklayıp kısayola bir isim verin.Finish(Son) secenegini tıkladıgınızda masaustunde yeni bir kısa yol oluşur.Bu kısayola tıkladıgınızda windows hemen kapanır.Ayrıca bu kısayolu bir tuş ile çalıştırmanızda mumkun.Kısayola sag tuş ile tıklayıp ozellikleri seciniz.Daha sonrada tuş seçimini yapınız.Orneğin bu tuşun "F11" olması durumunda direk "F11" ile bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.


WINDOWS AÇILIŞ LOGOSUNU NASIL KALDIRIRSINIZ?

Windows 95 açılış logosunun görünmesini istemiyorsanız (çünkü arka planda yüklenen sürücüleri kapatır) bunu yapmak mümkün. C:\MSDOS.SYS dosyasını bulun. Üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın. Özellikler komutunu çalıştırın. Öznitelikler bölümünde Salt okunur seçeneğinin işaretli olduğunu göreceksiniz. Bu işareti kaldırarak MSDOS.SYS dosyasını üzerinde değişiklik yapılabilir hale getirin: Sonra, Windows 95'in Not Defteri ile MSDOS.SYS dosyasını açın, [Options] bölümünün altında Logo=1 satırı varsa bunu Logo=0 olarak değiştirin; bu satır yoksa Logo=0 satırını kendiniz ekleyin. Dosyayı kaydedin; tekrar salt okunur hale getirmek istiyorsanız tekrar sağ fare ile açılan menüden Özellikler komutunu çalıştırın ve Salt Okunur seçeneğini işaretleyin. Artık Windows 95 açılış logosu görünmeyecek ve ilgili sürücüler yüklendikten sonra doğrudan Windows 95 arabirimi karşınıza gelecek.


AÇILIŞ LOGOSUNU ATLATMAK İÇİN

Bilgisayarınız açılırken Windows 95'in logosunun görüntülenmesini istemiyorsanız "Windows 95 Başlıyor..." yazısı çıktığında ESC tuşuna basınız.


LOGOLARI DEĞİŞTİRMEK

640 * 480 ebatlarında herhangi bir BMP dosyası windows'un açılış, kapanış veya "Şimdi bilgisayarınızı kapatabilirsiniz" ekranının yerini tutabilir. Windows 95 bu ekranları karşınıza getirmek için sabit diskinizde logo.sys,logow.sys ve logos.sys isimli üç dosya tutar. Tek yapacağınız 640 * 480 ebatlarında bir BMP dosyasını bu isimlerden herhangi birine kaydetmek. Bunun yaptığınızda Windows 95 kendi logosu yerine sizin üzerine yazdığınız BMP dosyasını kullanır. BMP dosyalarını oluştururken dikkat etmeniz gereken iki önemli husus var: Bunlardan birisi resmin 256 renkte olması, ikincisi ise 640*480'lik resmin boyutlarının 320*400 olacak şeklilde yeniden boyutlandırılması.


DAHA AZ BEKLEMEK İÇİN

Windows 95'in açılma hızını arttırmak için elinizde iyi bir seçenek var. Bu püf noktamızı uygulayarak "Windows 95 başlıyor..." mesajından sonra gelen 2 saniye arayı kaldırabilirsiniz. Öncelikle C: klasörünü açın ve MSDOS.SYS dosyasını bulup "salt-okunur" özelliğini kaldırın. Dosyayı Not Defteri ile açın [Options] bölümünde gidin ve BootDelay=0 satırını ekleyin. Bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda Windows'a 2 saniye erken gireceksiniz

YARIM SANİYELERİ KAZANIN

Başlat tuşuna basıp Programlar menü seçeneğinin üzerine gittiğinizde bu seçeneğin alt seçenekleri açılana kadar yarım saniye beklersiniz. Bu zaman aralığı her alt menü açılana kadar verilir. Eğer isterseniz bu zaman aralığını kısaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz.
Tek yapmanız gereken her zamanki gibi Registry editöründe bir değişiklik yapmak. (Registry’de yapılan yanlış değişikliklerden sorumluluk kabul etmiyoruz.)
Başlat menüsünden çalıştır’ı seçin ve regedit yazıp Enter tuşuna basın. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop bölümüne gelin,Sağ paneldeki bir boşluğa sağ tıklayın ve Yeni*Dize Değeri seçeneğini seçin. Buraya MenuShowDelay yazdıktan sonra yazdığınız metnin üzerine gidin ve buraya sağ tıklayın. Değiştir seçeneğini seçin ve 0’a yakın bir değer koyun. (Default değer 400’dür). Tamam’a tıklayın ve Registry editörünü kapatın. Windows 95’i açıp kapadığınızda alt menülerin açılması için gereken zamanın kısaldığını göreceksiniz.
BAŞLAT MENUSUNE DENETİM MASASINI EKLEYİN

Denetim Masası Windows 95 kullanırken sık sık girip çıkacağınız başlıca programlardan biridir. Denetim Masasının elemanlarına teker teker Başlat menüsünden erişmek mümkündür. Windows 95 gizli bir özelliğini kullanarak Başlat menünüzden direkt olarak Denetim Masası öğelerine erişmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin:
1) Başlat * Ayarlar * Görev Çubuğu komutunu çalıştırın.

2) Başlat Menüsü Programları sekmesine gelin ve Gelişmiş düğmesine basın. Ekrana Gezgin gelecek ve Başlat menüsünün bulunduğu klasör açılacak.

3) Dosya * Yeni * Klasör komutunu çalıştırın. Ekranda "yeni klasör" isminde yeni bir klasör oluşturulacak. Bu klasörün ismini

Denetim Masası.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

olacak şekilde değiştirin.

4) Gezgin penceresini kapatın. Artık Başlat menüsünü açtığınızda menü elemanlarından biri de Denetim Masası olacaktır. Bu menüye girerek bütün Denetim Masası öğelerine teker teker erişebilirsiniz.GEREKSİZ DOSYALARI SİLİN

VİDEOLARA HAYIR Windows\Help klasörünüzde 7MB kadar gereksiz AVI dosyası olabilir. Bunları rahatça silebilirsiniz.
BAK'LARA ELVEDA Windows klasöründe .___, .old, .bak, .000, .001, .002 (ve devamı) dosyaları gereksizdir. Aynı şekilde sabit diskinizin kök dizinindeki (C:\) tüm .___, .old, .prv, .txt ve .dos dosyalarını silebilirsiniz. (Windows'u DOS ile dual-boot kullanıyorsanız .dos dosyalarını silmeyin).
CACHE'İ BOŞALTIN Diskinizde en çok yeri, Web tarayıcınızın cache (önbellek) klasörü tutar. Ziyaret ettiğiniz sitelerdeki resimler, bazı html dosyaları ikinci ziyaretlerde daha hızlı gelmesi için bu klasörlerde tutulur. Internet Explorer 4.0 kullanıyorsanız Windows\Temporary Internet Files, Netscape Navigator 4.0 kullanıyorsanız C:\Program Files\Netscape\Users\(kullanıc ı ismi)\Cache klasöründeki dosyaları temizleyip yer açabilirsiniz. Bu iş için PC World Online'daki Cache Killer Pro yazılımını da kullanabilirsiniz.


TMP'LER KALMASIN
Normalde TMP soyadlı geçici dosyaların Windows kapanırken silinmesi gerekir. Ancak diskinizi şöyle bir tararsanız Windows'un bu işte pek de başarılı olmadığını göreceksiniz. O anda kullanılmayan tüm TMP soyadlı dosyaları silebilirsiniz. Kullanılanları ise Windows zaten silmenize izin vermeyecektir.


RESİMLER YER TUTAR
Grafik dosyaları da çok yer tutabilir. Sisteminizi tarayarak gereksiz BMP ve PCX dosyalarını silebilirsiniz. BMP dosyalarının içeriğini kolayca görmek istiyorsanız, Başlat*Çalıştır (Start*Run) komutu ile açılan diyalog penceresine regedit yazarak Registry Editor'ü çalıştırın, HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Pictur e\DefaultIcon klasörünü seçin. Sağ pencerede Varsayılan (Default) üzerine çift tıklayıp değerini %1 olarak değiştirin. Böylece BMP dosyalarının simgesi resmin içeriğini gösterecek. Tabii IE4 ile gelen ActiveDesktop'ı kullanıyorsanız klasör pencerelerinizi Web İçeriği şeklinde görüntüleyebilir ve seçili resim dosyalarının içeriğini pencerenin sol bölmesinde görebilirsiniz. Not: Arkaplan olarak kullanmak istediğini BMP dosyaları varsa bunları silmemeye dikkat edin.

Burada windowz xp ilen ilgili bazı özellikleri etkinleştirmek kapatmak ve hızlandırmak için püf noktaları anlatacağım
1 -Sisteme kapatma işlemi yaptığımızda bazı programların kapanması uzun sürer bunu hızlandırmak için :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cont rolSet001\CONTROL anahtarını etkinleştirin

Burada "waitToKillServiceTimeout" kaydını etkinleştirin ve değeri 100 gibi bir şey yapın(altına inmeyin bu yeterlidir)


2 -Programı sonlandırmayı isteyip istemediğimizi soran pencerede herzaman 'evet' seçili olması

"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" anahtarını etkinleştirin

"AutoEndTasks" kaydına çift tıklayarak değeri 1 olarak değiştirin


3 -DLL'lerin hafızadan sürekli silinmesi
XP'de programların DLL leri hafızada saklanır bu da RAMlere büyük bir yük bindirir , bundan kurtulmak için :

" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Explorer" anahtarını etkinleştirin

Burada boş bir alana mouse ile sağ tıklayarak yeni\Dize Değeri komutunu seçin bu oluşturduğunuz anahtarın ismini
"AlwaysUnloadDLL" olarak değiştirin yeni kaydın üzerine çift tıklayın bunun değerini de 1 olarak değiştirin.

1. Windows Uyumlu Klavyeler Için

WIN+R :Çalistir diyalog kutusunu açar
WIN+M :Açik bütün pencereleri simge haline getirir
WIN+F1 :Yardim'i çalistirir
WIN+E :Windows Gezgini'ni açar
WIN+F osya/Klasör Bul diyalog kutusunu açar
WIN+TAB :Görev çubugundaki programlar arasinda geçis yapar
WIN+BREAK:Sistem Özellikleri panelini açar

2. Menülerinize Hiz Kazandirin
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop'ta sagda MenuShowDelay'i 0 ile 10 arasi bir sayiyle degistirin.

3. Animasyonlara Ölüm
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics'de sagda MinAnimate'i 0 yapin.

4. Hizli Denetim Masasi
C:\WINDOWS\StartMenu'de Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} isimli klasör yaratin. Baslat Menüsü'nde Denetim Masasi'ni göreceksiniz.

5. Yazicilara Hizli Erişim
C:\WINDOWS\StartMenu'de Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} isimli klasör yaratin. Baslat Menüsü'nde yazicilari göreceksiniz.

6. Acilis Logosunu Yok Etmek
MSDOS.SYS dosyasinda [options] altinda logo=0 olsun.

7. Hatali Acilislarda ScanDisk Calismasin
MSDOS.SYS dosyasinda [options] altinda AutoScan=0 'i yaratin.

8. Yazi Tiplerini Türkçelestirin
X isimli yazi tipini Türkcelestirmek icin WIN.INI'de [FontSubstitutes]'de
X,162=X,162
X,0=X,162 yazin.

9. Plus'daki Gibi Yüksek Renkli Simgeler
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics'de sagda ShellIconBPP'yi 16 yapin

10. Belgeler Menüsü Çöpe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\UserShellFo lders'da sagda Yeni-->Dize Degeri yaratin, adini Recent yapin, bos tirnaklar arasina C:\RECYCLED yazin.

11. Daha Hizli Bilgisayar
Denetim Masasi-->Sistem-->Basarim-->Dosya Sistemi-->Bu makinenin rolü:Ag Sunucusu olsun, ayrica HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\FSTemplates\Server' da sagda NameCache'nin a9 0a 00 00 , PathCache'nin 40 00 00 00 oldugunu kontrol edin.

12. Cache Bellegi Arttirin
SYSTEM.INI'de [Vcache]'de MinFileCache=1024 ve MaxFileCache=8192 olsun.

13. CAB Dosyalarinda Dosya Aramak Örnegin OLE32.DLL dosyasini Win98 CD'sinin kopyasinin bulundugu C:\WIN98TR altinda aramak için DOS komut satirinda FOR %P in (C:\WIN98TR\*.CAB) do extract %P OLE32.DLL yazin. Bir BAT dosyasi yaratmak istiyorsaniz %'lerin basina bir % isareti daha ekleyin. Bulunan dosya C:\WIN98TR klasörü altinda yer alacaktir.

14. INF Dosyalarina Sag Tiklayinca Yükle Çikmiyorsa
Görünüm-->Seçenekler-->Dosya Türleri'nde INF(Kur Bilgileri)'ne gel.
Eylem:&Yükle
Eylemi yürütmek için kullanilan uygulama:C:\WINDOWS\rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection DefaultInstall 132 yaz.

15. Bir Klasördeki Tüm Dosyalari Icerik.txt Dosyasina Yazma
Dos Komut Satiri'nda Command.com/c dir>Icerik.txt yazin.

16. Word ve Excel'de Islem Yazma
ALT+F9'a basin. eq\r(;\f(5;5\f(1;7))) yazin. Bu örnekteki gibi islemleri devam ettirebilirsiniz.

17. Günlük Sistem Yedegini Azaltma-Arttirma
SCANREG.INI'de MaxBackupCopies=5 degerini azaltin vaya arttirin.

18. Her zaman "Birlikte Aç" Sag Fare Menüsünde
HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\Shel l\Openos\Command'da Varsayilan'da Rundll32.exe............... ile baslayan yaziyi seç ve kopyala. Cancel ile listenin basina dön. * adli anahtari bul. Bu anahtara sag tiklayin. "New Key"den "Shell" adini olstur ve "openas" adinda bir alt anahtar olustur. Sagdaki "Default"a çift tikla ve kopyaladigini yapistir.

19. Windows 95'de Yaz Saatinin Düzeltilmesi
Kayit Düzenleyici'de StandardStart degerini aratin, belirlenmis degerde üçüncü sirada 09 yerine 0A yazin.

20. Yeni Menüsünün Düzenlenmesi
HKEY_CLASSES_ROOT'da Shellnew'u aratin ve altindakileri düzenleyin. Yeni dosya yaratacaksaniz Shellnew altinda dosya tipinin uzantisini bulun. Sag tiklayin, Yeni-->Tus'u seçin. Adini Shellnew koyun. Sag tiklayin. Yeni-->Dize Degeri'ni seçin ve deger olarak Nullfile ifadesini belirleyin.

21. Bitmap Resimlerinin Simge Olarak Gösterimi
HKEY_CLASSES_ROOT'da Paint.Picture'i arayin. Defaulticon'un üzerine çift tikla, sagdaki Öndeger'e çift tiklayin ve orada yazilani silin ve %1 yazin.

22. Windows CD'si Sabit Disk'e Kopyalanmissa
Eger kaynagi yanlis belirtmisseniz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Setup'da sagda Sourcepath'da Sabit Disk'teki kaynagi(örn.C:\WIN98TR) belirtin.

23. Ekran Koruyucunun Sifresinin Silinmesi
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop'da sagda Screensave_Data'ye sag tiklayin ve Sil'i seçin.

24. Windows'da Hizli Aç-Kapa(Windows Gezgini)
Baslat-->Ms-Dos Komut Istemi'ni açin. Baslat-->Oturumu Kapa'yi seçin. CTRL+ALT+SHIFT'e basarken "Hayir"i seçin. Komut satirinda EXPLORER yazin.

25. Tek Tiklamayla Windows'u Kapatin
Masaüstü'ne sag tiklayin, Yeni-->Kisayol'u seçin, komut satiri kismina C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows veya RUNDLL32.EXE user,ExitWindows yazin. Ileri tusuna basin. Bir ad yazin, gerekirse bir klavye kisayolu atayin.

26. Tek Tiklamayla Oturumu Kapatip Yeni Bir Kullanici Ismi ile Açmak
Masaüstü'ne sag tiklayin, Yeni-->Kisayol'u seçin, komut satiri kismina RUNDLL32.EXE SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx yazin. Ileri tusuna basin. Bir ad yazin, gerekirse bir klavye kisayolu atayin.
27. Tek Tiklamayla Boot Etmek
Masaüstü'ne sag tiklayin, Yeni-->Kisayol'u seçin, komut satiri kismina RUNDLL32.EXE SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx 2 veya C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,ExitWindowsExec yazin. Ileri tusuna basin. Bir ad yazin, gerekirse bir klavye kisayolu atayin.

28. WinAmp'de MP3'leri WAV Yapin
WinAmp Programi'nda CTRL+P'ye basin. Preferences'de AudioI/O(Output) bölümüne gelin. Output Plug-Ins(Output Device) seçenegini Nullsoft Disk Writer Plug-In v1.0(Wav File Output) olarak degistirin. Tamam'a basin. L2ye basin. WAV yapmak istediginiz MP3 dosyasini yükleyin. Configure tusuna basinca veya daha basmadan bir diyalog kutusu açilacak. Burada istediginiz klasör ve dosya ismini belirleyin. Save'e tiklayin. Islem bitince CTRL+P'ye basin. Preferences'de AudioI/O(Output) bölümüne gelin. Output Plug-Ins(Output Device)'i eski durumuna(Wave Mapper) getirin. Yoksa MP3'ler hep WAV'a dönüstürülür.

29. Çalistir Listesini Silmek
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\RunMRU'da sagdaki listeyi sil.

30. DOS Oturumlarinda Maksimum Bellek
System.ini'de ]386Enh]'de LocalLoadHigh=1 satirini ekleyin.

31. Dll ve Clp Dosyalarinin Simgelerini Görmek
Not Defteri veya Word(Pad)'de asagidakileri yazin ve DLL.REG adinda kaydedin:
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\clpfile\Defa ultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Defa ultIcon]
ve yarattiginiz bu dosyayi çalistirin.

32. Bmp Dosyalarinin Resimlerini Görmek
Kayit Düzenliyici'de CTRL+F'e basin. Bosluga .bmp yazin. Arama sonucunda sagdaki yaziyi bir yere not edin.Not Defteri veya Word(Pad)'de asagidakileri yazin ve DLL.REG adinda kaydedin, XXXXXX yerine not ettiginiz program adini yazin:
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\XXXXXX\Defau ltIcon]
ve yarattiginiz bu dosyayi çalistirin.

33. Kullanici Sifresini Kaldirmak
Baslat-->Ayarlar-->Denetim Masasi-->Parolalar-->Kullanici Bilgileri kartinda "Bu bilgisayarin tüm kullanicilari, ayni tercihleri ve masaüstü ayarlarini kullanir"i seçin. Onaylayin.Sifre sorgusunu kapatmak için masaüstünde Ag Komsulari'ni seçin. Yapilandirma'da Birincil Ag Oturumu Açma seçenegi aktif olsun.Eger baslangicta sifre soruyorsa Baslat-->Ayarlar-->Denetim Masasi-->Parolalar-->Paralolari Degistir'de "Windows Parolasini Degistir" dügmesine basip eski parolanizi girin, fakat Yeni Parola ve Yeni Parolayi Dogrula kutularini bos birakin.Eski sifrenizi unutmussaniz sabit diskinizde adi kendi ad-soyadiniza benzer, soyadi PWL olan dosyayi siliniz.

34. Midi ve Audio CD Parçalarini Wav Dosyalarina Dönüstürmek
Görev Çubugundaki hoparlör simgesine çift tiklayin. Seçenekler-->Özellikler'de Ses Ayarlamasi Yap Kutusu'nda yer alan "kaydederken" seçenegini isaretleyin. Asagidaki Ses Denetimlerini Göster kutusu içersindeki tüm isaretleri isaretleyip, Tamam'la penceriyi kapatin. Açilan Recording Control Penceresinde tüm Seç kutularindaki isaretleri kaldirin, sadece kayit yapilacak kaynak seçili kalsin.Midi veya CD'nin çalmasini baslatmak için Ortam Yürütücüsü'nü baslatip, Aygit Menüsü altinda bulunan seçeneklerin arasindan Wav olarak degstireceginiz biçimi seçin. Dosya-->Aç'tan bir Midi dosyasi veya CD parçasi seçin açin.Kayit için Ses Kaydedici'yi çalistirin. Sonra Ortam Yürütücü'den Midi veya Audio CD parçanizi, Ses Kaydedici'den de kayit islemini baslatin(yani kirmizi dügmeye basin). Bitince kaydi durdurun -isterseniz yeni dosyanizda düzenleme islemlerinizi yapin- ve dosyanizi kaydedin

35. Windows Kurulum Programi'nin Sirlari
Setup dosyasindan sonra bir bosluk birakarak sunlari yazabilirsiniz:
/D Sabit Disk'te eski Windows sürümlerini aramaz
/IH ScanDisk'i ön planda çalistirir
/IX Karakter seti uyumsuzlugu kontrolünü iptal eder
/IS Sistem kontrolünü geçer
/ID SabitDisk kapasitesi kontrolünü geçer
/IQ Cross-linked dosyalar ve dosya ve dizin entagrosyonu kontrolünü iptal eder
/IN Kurulumu ag desteksiz baslatir
/NOSTART Sadece minumum Win95 kurulumu yapar
/PB Her tak-kullan arama modülünü yüklerken sorar
/PI Tak-kullan Bios kontrolünü geçer
/PJ Tak-kullan Bios kontrolünü mutlaka yapar
/W Son kullanici lisana anlasmasi ekranini görüntülemez
Win95 Upgrade veya tam sürüm için geçerlidir.

36. Active Movie'yi Yeniden Canlandirmak
Kaybolmus olan Active Movie'yi bulmak için masaüstüne sag tiklayip yeni bir kisayol olusturun. Sorgu kutusuna C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\amovie.ocx,R unDll /open yazin ve sonraki pencerede bu kisa yolu ActivePlayer olarak isimlendirin. Artik simgenin üstüne tiklayinca ActiveMovie açilacaktir. Filmleri direkt olarak oynatmaya oynatmak, bitince de video penceresini kapatmak için ilgili satiri C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\amovie.ocx,R unDll /play /close olarak degistirin.

37. Windows'da Bul Arama Kutusunun Silinmesi
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Doc'da FindSpecMRU bölümüne gelin ve sag taraftaki listeyi silin.

38. Bad Cluster'larin Tekrar Okunabilmelerini Saglamak
Yanlis isaretlenmis bad sector'ler için HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Applets\CheckDrive 'da Ayarlar(Settings) degerinin son iki byte'ini 04'e çevirin. Örnegin a1 03 00 00 ise a1 03 00 04 yapin.

39. Bat Dosyasi ile Daha Hizli Bir Sekilde Windows'u Açip Kapatma
Not Defteri'ne @EXIT yazin, dosyayi kaydetma kutusunda Dosya Türü:Tüm Dosyalar(*.*) iken Dosya Adi:reboot.bat olsun. Dosyayi C:\Windows\Command altina kopyaladiktan sonra sag fare dügmesiyle Masaüstü'ne sürükleyip kisayol yaratin. Kisayola sag tiklayin Özellikler'i seçip Çalistir Kutusu'ndan Normal Pencere ve Çikista Kapat'i seçin. Gelismis dügmesine tiklayip "MS-Dos Kipini Gerekli Gerkli Olarak Öner" seçenegindeki isareti kaldirip, "Ms-Dos Kipi" seçenegini isaretleyin ve Tamam'a basin.

40. Word'de TXT Dosyasi Yaratma
*.DOC dosyasi en iyi sekilde "MS-DOS Metni (*.txt)" seklinde kyit ediliyor, fakat bazi Türkçe karakterleri tanimiyor. Bir sonraki seçenek olan "Satir Sonlu MS-DOS Metni (*.txt)" ile satirin genisligine göre bölünme yapiliyor ve karakterleri taniyor.

41. Word'de Denklem Yazmak
Ekle--->Nesne--->Microsoft Denklem 3.0 ile denklemler yaratilabilir.

42. Word'de Matematik Simgeleri Için Klavye Kisayollari Yaratmak
Bir araç çubugunun üstündeki simgeye sag fare tusu ile tiklanir. Özellestir seçilir. Yeni pencerede alttan klavye butonuna basilir. Katogorilerden "Ekle", komutlardan "simge:" seçilip, çift tiklanir. Sag alttaki simge butonuna tiklayip simgeyi seçeriz. Gerekirse yazitipi olarak "symbol" ya da "phyllis" seçilebilir. Daha sonra klavye özellestir penceresine geri dönülüp, "Yeni Kisayol Tusuna Bas" kisminda istedigimiz tusa basariz (ALT veya CTRL ile birlikte ve sag taraftan "Ata"yi seçeriz. Alt-Üst Indis,... simgeleri için ise Özellestir Penceresi'nde, alttan klavye butonuna basilir. Katogoriler'den "Tüm Komutlar", komutlardan simgenin adini bulup, "Yeni Kisayol Tusuna Bas" kisminda istedigimiz tusa basariz(ALT veya CTRL ile birlikte). Bu sayede su kisayollari yaratabilirsiniz:
ALT+X sigma
ALT+Z tav (T)
ALT+A teta
ALT+C alt indis
ALT+V üst indis
43. Word'de Resmin Yanina Yazi Yazmak
Resmin yanina da yazmak için resmin üzerine sag tiklanir--> Resim Biçimlendir --> Kaydirma 'de Kaydirma Biçemi'ni "Kare---Kaydirilacak Yer:Iki Taraf"; "Siki---Kaydirilacak Yer:Iki Taraf" veya "Yok" olarak seçebiliriz.

44. Masaüstünde Istenmeyen Simgeleri Kaldirmak
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Desktop\Na meSpace'de alt anahtarlardan istediginizi silin.

45. Add\Remove Program Listesi'ni Düzenlemek
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall' da artik kaldiramadiginiz programin anahtarini silin.

46. Gizliden Gizliye Çalisan Programlar
Windows 98'de Baslat-->Programlar-->Donatilar-->Sistem Araçlari-->Sistem Bilgisi Programi'nda Araçlar'dan Sistem Yapilandirma Araci'ni açin. Burada Config.Sys, Autoexec.Bat, Baslangiç seçmelerinde çalistirilmasini istemediginiz programlarin yanindaki CHECK isaretlerini kaldirin.Ayrica C:\Windows\All Users\Start Menu\Programs\StartUp klasöründe çalistirilmasini istemediginiz program kisayollarini -varsa- silin.

Windows 95'de HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows\Curr entVersion\Run, ...\RunOnce, ...\RunServices, ...\RunServicesOnce'da sagda istemediklerinizi silin.

47. Temp Klasörü'nü Temizleyin Öncelikle AUOEXEC.BAT dosyasinin yedegini alin. C:\WINDOWS\TEMP klasörünü baslangiçta bosaltmak için AUTOEXEC.BAT dosyasina del C:\Windows\Temp\*.tmp>nul satirini ekleyin.

48. Yazdirma Hizinizi Artirin
Yazma islemini arka planda yapmak istemiyorsaniz Denetim Masasi-->Yazicilar'da yazicinizin üstüne sag tiklayip Özellikler'i seçin. Ayrintilar Bölmesi'nde Kuyruk Ayarlari'nda "Dogrudan Yaziciya Gönderme seçenegini aktif yapin". Artik yazdirma islemi yaparken baska hiçbir islem yapamayaciksiniz, ama daha hizli çiktilar alacaksiniz.

49. Windows'a Giriste Sorulan Sifreyi Yoketmek
Sabit Disk'inizde dosya adi kullanici adinizla ayni olan, soyadi PWL olarak geçen dosyayi bulun ve silin. Açilistaki Login Penceresi'nden kurtulmak için bilgisayari tekrar baslattiktan sonra açilistaki "Enter Windows Password" kismina birsey yazmadan Tamam'a basin.

50. Registery'i Hemen Tazelemek
CTRL+ALT+DEL'e basip, Explorer'i seçin. Görevi Sonlandir tusuna basin. Sonra Iptal'e basin. 30 saniye sonra yeni pencere açilinca Görevi Sonlandir'i seçin.

51. Belgeler Menüsü'nü Kaldirmak
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer'da Düzen-->Yeni*IkiliDegeri-->NoRecentDocsMenu yazin. Çift tiklayin. Deger verisini 01 00 00 00 yapin. Eski haline getirmek için 00 00 00 00 yapin.

52. Word'ün Adini Degistirmek
Word'de ALT+F8 'e basin. Macro'nun adini autoexec koyup, Yarat'a basin. Editör'de Application.Caption="Tirnaklar arasina istediginiz yaziyi yazin"
yazdiktan sonra ALT+F4 'e basip, Word'ü tekrar baslatin. Bakin bakalim baslik çubugunda ne yaziyor?

53. Baslat Menüsü'nde Oturumu Kapat (Log Off) 'u Kaldirmak
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer'da Düzen-->Yeni*IkiliDegeri-->NoLogOff yazin. Çift tiklayin. Deger verisini 01 00 00 00 yapin. Eski haline getirmek için 00 00 00 00 yapin.

54. Bilgisayari Baskalarinin Karistirmasini Önlemek Için
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer'da Düzen-->Yeni*IkiliDegeri-->ASAGIDAN,SINIRLAMA YAZILARI'NDAN BIRINI SEÇIN. Çift tiklayin. Geçerli duruma getirmek için deger verisini duruma göre 01 00 00 00 veya 1 yapin. Eski haline getirmek için duruma göre 00 00 00 00 veya 0 yapin.

Bilgisayarınızı tek tıklamayla kapatmak istiyorsanız aşagıdaki prosedürü izleyiniz..

1 - Masaüstünde yeni bir kısayol oluşturun.
2 - Komut bölümüne aşağıdaki satırları yazın:

Windows 95, 98, veya Me için: C:\windows\rundll.exe user.exe,exitwindows

Windows XP için: SHUTDOWN -s -t 01

3 - Son olarak bu kısayola bir isim verip kaydediniz.Artık makinanızı kapatmak istediğinizde bu kısayolu kullanabilirsiniz


kaynak: http://www.internetcafeciler.net/gen...komutlari.html