ANKARA-AA
Elektrik Üretim Anonim Şirketinin (EÜAŞ) ana statüsü yeniden belirlenerek, kuruluşa nükleer santral yapımı için altyapıyı kurma ve yurtdışından yakıt sağlanacak ülkelerle anlaşma yapma görevi verildi. EÜAŞ Ana Statüsü, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, teşekkülün sermayesi 1.3 milyar YTL olarak belirlendi. EÜAŞ, ilgili mevzuat gereğince devir alması gereken tesisleri devralacak. özel sektöre devri yapılmamış üretim tesislerini işletecek, gerektiğinde sistemden çıkaracak. Bakanlık tarafından kurulması öngörülen yeni üretim tesislerini kuracak. Maden sahası kiralayacak. Gerektiğinde; elektrik üretiminde kullanılacak maden tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya hizmet alımı yoluyla işlettirmek de görevleri arasında yer alacak. Yine gerektiğinde, elektrik ürelimi için üçüncü şahıslara maden sahalarını kiralayacak. EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün, söz konusu statü değişikliğiyle EÜAŞ'a kömür sahalarmı rödovans karşılığı özel sektöre işletme yetkisi tanındığını söyledi.
</font>

kaynak: Milliyet