1) Kendi kendini uyarma nedir? Hangi koşullara bağlıdır?
2) Şönt uyarmalı bir generator kendi kendini uyaramıyorsa başlıca nedenleri ne olabilir?
3) ‘Rotor akımının doyma etkisi’ deyiminden ne anlıyorsunuz? Bu etki jeneratörün dış
karakteristiği üzerinde nasıl bir etkiye yol açar?
4) Yeni bir makina için kalıcı mıknatisiyet nasıl oluşturulur?