Analog Elektrik Hakkında Bilgi ;
http://www.yildiz.edu.tr/~fbakan/Analog/Analog1.pdf