Üniversitelere 4 Eylül pazartesi günü başlayan kayıtlar, yarın sona erecek. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, ÖSYS sonuç belgesinde kendileri için belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekiyor. Üniversitelere kayıt için adaylardan şu belgeler

ÖSYS sonuç belgesi - Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamayacak)

- Aday 0.8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge

- Nüfus cüzdanının onaylı örneği

- İkametgah ile ilgili beyan

- 1984 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi (1985, 1986, 1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecek)

- 12 adet 4.5cmx6cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olacak)

- Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip, üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya YURTKUR'a başvurmaları gerekiyor.

UYARILAR

2006-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan uyarıda, yükseköğretim öğrencilerinin, kılık-kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş hukuki mevzuata uymaları isteniyor. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekiyor. Postayla kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler ek***se kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemeyecek. Üniversiteler, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek. ÖSS sonucunda yapılan merkezi yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi için ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşıması gerekiyor. ÖSYS sonuç belgesinde bir programı kazandığının yazılmış olması, adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt hakkı vermeyecek. Kılavuzdaki Tablo-6'ya göre 0.8 katsayısı, ek puan veya sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday, kayıt sırasında okul türünü veya alanını belgelendiremezse, yerleştirildiği programa kayıt hakkını kaybedecek.AA