Nüfus cüzdanında din hanesi, kişinin yazılı beyanına uygun olarak değiştirilecek, boş bırakılacak veya silinecek.


Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, evlilik içinde doğan veya herhangi bir şekilde evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde Türk babadan olan veya Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşlığını kazanacak. Bu çocuklar babanın soyadını alacak ve aile kütüklerinde babalarının hanesine yazılacak.

Sağ olarak dünyaya gelen çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de 30 gün içinde olayın olduğu yer veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunlu olacak.

Evlenen kadın, kocasının soyadını alacak. Kadın kocasının soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme sırasında yazılı olarak evlendirme memurluğuna, evlenme sırasında müracaat etmemiş ise daha sonra nüfus müdürlüğüne başvurarak yazılı olarak talep edebilecek. Bu tür müracaatlarda idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenerek kadının önceki soyadı koca soyadından önce gelecek şekilde tamamlama işlemi yapılacak.

DİN BİLGİLERİ</font>

Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilecek, değiştirilecek, boş bırakılacak veya silinecek. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tabi olmayacak.

NÜFUS CÜZDANI FOTOĞRAFI</font>

Yönetmeliğe göre, kimlik numarası kişiye bir kez verilecek ve değiştirilemeyecek.

Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekecek. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilecek.

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiği için kabul edilmeyecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırılmayacak.

</font>

kaynak:aktif haber