Eğitimin Amacı

Can güvenliği ve güvenli işletme koşullarını sağlamak için asansör sistemlerinin standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak denetimlerinde, kontrol ve ruhsat uygulamalarında görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve belgelenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği</font>

TMMOB ve EMO Tüzük ve yönetmelikleri
Mühendislik ve Etik
İşçi sağlığı İş güvenliği
Asansörlerin tanıtımı, tanıtılması
Asansör kontrol kriterleri
Asansör ruhsat kriterleri
Asansörlerin periyodik kontrolleri
İlgili mevzuat , Yönetmelikler, Standartlar
Uygulama

Egitimin Süresi</font>
01.12.2006 - 03.12.2006 (2 GÜN, 12 SAAT)

Katılımda Aranacak Şartlar</font>

EMO üyesi olmak
Kurs ücretini yatırmış olmak

Sınav ve Belgelendirme</font>

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara ‘Asansör Denetçisi Yetkilendirme Belgesi’ verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, seminere devam zorunluluğu vardır.

Ücretler</font>

Seminer Ücret: 200 YTL
Belge Ücreti: 10 YTL

Eğitim Yeri İletişim Bilgileri</font>

İletişim Yeri: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Meşrutiyet Cd. Kök İşhanı No:2 Kat:8 Bakanlıklar - ANKARA

Eğitim Yeri:TAKSAV Atatürk Bulvarı No:127 Kat:10 Bakanlıklar - ANKARA
Telefon: (0312) 425 32 72/127-129


</font>